O projekte

 
459_fotografia
Rača, v minulosti Račišdorf ale aj Villa de Récse..., najzelenšia bratislavská mestská časť, v posledných rokoch z hľadiska bývania mimoriadne získava na obľube, nielen pre svoju históriu, kultúru, vinohradnícke a vinárske tradície, ale aj rozvíjajúcu sa / novovznikajúcu infraštruktúru a občiansku vybavenosť.


Čistý vzduch, Malé Karpaty, široké možnosti aktívneho trávenia voľného času, a to iba na skok z domu, sú devízou, ktorá nie je samozrejmosťou... Spolu s dobrou dopravnou dostupnosťou ( v blízkej budúcnosti vylepšenou novým obchvatom Bratislavy ) je Rača príkladom ideálneho miesta pre bývanie s pridanou hodnotou....
Pozemky sú svahovité, poskytujú pekné výhľady na okolitú krajinu a sú navrhnuté s ohľadom na orientáciu voči svetovým stranám, s pohodlnou šírkou a dĺžkou, vďaka ktorej zostanú zachované výhľady, súkromie a minimálna interakcia so susednými objektami. Zachovali sme maximum drevín a kríkov tak, aby sa budúce domy už od počiatku osadzovali do bohatej zelene. Na pozemkoch sú privedené všetky inžinierske siete vrátane optiky, pozemky sú prístupné po novej, širokej asfaltovej komunikácii s chodníkom z jednej a zeleným pásom z druhej strany.
prexp_potocne_2
potocne_bannerŠtandardnú prevádzku lokality - letnú, zimnú údržbu komunikácií, osvetlenie a starostlivosť o chodníky zabezpečuje profesionálna správcovská spoločnosť, pričom každý vlastník pozemku bude vlastniť aj spoluvlastnícky podiel na prevádzkovom majetku (pozemok pod inžinierskymi sieťami a komunikáciami, verejné osvetlenie, cestné teleso, chodníky...).

Projekt Potočné ponúka 35 stavebných pozemkov rôznych veľkostí, od 440 m2 do 1253 m2.
projeklt_potocne
file
Pri plánovaní a navrhovaní konkrétnych parametrov lokality bolo našou ambíciou vytvoriť kultivované a hodnotné prostredie vyššej kvality. Prostredníctvom súboru regulatívov a odporúčaní vytvárame kvalitné a ucelene pôsobiace obytné prostredie, ktoré prináša nielen lepší pocit z bývania, ale aj dlhodobo zhodnocuje vašu investíciu v porovnaní s tradičnými lokalitami, založenými na rôznorodých podmienkach využitia pozemkov a rôznorodej architektúre domov a verejných priestorov.
Sme hrdí na možnosť svojou troškou prispieť ku rozšíreniu ponuky kvalitného bývania v tejto charizmatickej mestskej časti, samozrejme s citom a v harmónii s prírodou a okolitou zástavbou.


Bývať v Rači sa mi páči!

Ing. Peter Uhlárik
Konateľ
IMG_6938